Tworzywa konstrukcyjne (compoundy)

W swojej ofercie posiadamy termoplasty produkowane na bazie różnych żywic bazowych i ich modyfikacji, między innymi amorficznych i pół-krystalicznych polimerów, takich jak:

 • ABS – Akrylonitryl /butadien/styren
 • PC – Poliwęglan
 • PP0m – Modyfikowany eter polifenylenowy
 • PA6 – Poliamid 6
 • PA66 – Poliamid 66
 • PA c – Poliamid kopolimer
 • PA 12 – Poliamid 12
 • PPh - Polipropylen H
 • PPc – Polipropylen C
 • POM c – Polioksometylen C
 • POM h – Polioksometylen H
 • PPS – Sulfid polifenylowy
 • PSU - Polisulfon
 • PESU – Polieter sulfonowy
 • PBT – Termoplastyczny poliester
 • PET – Politereftalan etylenu
 • PEEK - Polieteroeteroketon
 • PEI - Polieteroimid
 • PPA – Poliftalamid