Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”

Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”

23 listopada w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias oraz Krzysztof Ibisz.

Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów oraz podkreślił zaangażowanie Federacji w działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.
Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazał również Pan Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych, organizacji branżowych, izb handlowych i organizatorów, po wnikliwej ocenie i zgodnie z przyjętą procedurą, wyłoniła Laureatów Programu oraz przyznała Diamenty Polskiej Gospodarki, gdzie doceniono jakość, innowacyjność jak również prowadzone działania eksportowe oraz wkład w rozwój i zarządzanie firmą.

Nasza firma AURUM Sp. z o.o. Chemicals Sp. K. znalazła się w wąskim gronie wyróżnionych firm i otrzymaliśmy wspomniany powyżej Diament, który z dumą prezentujemy.

Zaszczytne nagrody wręczyli Pan Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja oraz Pan Jacek Bobrowski – Członek Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.